Jdi na obsah Jdi na menu
 


25. 10. 2009

Za požár se považuje každé nežádoucí hoření, při kterém došlo ke škodám na materiálu, nebo které mělo za následek usmrcení nebo zranění osob.

V případě požáru platí tyto všeobecné zásady:

 • Vyhlásit předem dohodnutým způsobem místní požární poplach
 • Podle svých sil se pokusit o uhašení požáru jednoduchámi hasebními prostředky
 • Neprodleně přivolat hasičské jednotky - Nepodceňovat nebezpečí
 • Ještě před příjezdem hasičů varovat ohrožené osoby
 • Zabezpečit za pomoci dospělých vypnutí el. proudu, uzavření plynu, odvětrat únikové prostory pro snadnější evakuaci
 • Nepropadat panice, zachovat kázeň, klid a rozvahu
 • Po příjezdu hasičů je informovat o situaci (ohrožené osoby, uskladněné nebezpečné látky apod.)

 

Aby došlo k požáru, musí být splněny tři podmínky:

 • přítomnost hořlavé látky
 • přítomnost vzduchu nebo jiného okysličovadla
 • přítomnost zápalné teploty

 

Odstraněním alespoň jedné podmínky hoření lze dosáhnout uhašení požáru. Na tomto základě je založeno hašení požáru.

Třídy požárů:

 • A - hoření pevných organických látek (dřevo, uhlí, papír, sláma...)
 • B - hoření kapalných látek (benzín, nafta, laky, ředidla...)
 • C - hoření plynných látek (propan-butan, zemní plyn, vodík...)
 • D - hoření lehkých kovů (hořčík a jeho slitiny)
 • E - elektrické zařízení pod proudem
 •  

Druhy hasících přístrojů:Obrazek

 • VODNÍ - na požáry třídy A
 • PĚNOVÉ - na požáry třídy B, A
 • PRÁŠKOVÉ - na požáry třídy C, A, B
 • HALONOVÉ - na požáry třídy C, B
 • CO2 - na požáry třídy B, C, E

 

Při menším požáru zasahujeme podle svých sil a prostředků. Používáme jednoduché hasební prostředky nebo přenosné hasící přístroje.